راه اندازی سامانه هوشمند پیامک جهت استفاده دانشجویان1394-1-22

قابل توجه دانشجویان گرامی

از تاریخ 94/1/22 دانشجویان عزیر می توانند بدون مراجعه حضوری به دانشگاه از طریق گوشی تلفن همراه خود و ارسال پیامک , خدمات مورد نیاز خود را دریافت نمایند . 

لیست خدمات و نحوه استفاده از سامانه هوشمند پیامک  دریافت فایل PDF