اطلاعیه وام بلند مدت وزارت علوم جهت نیمسال دوم 93-941393-11-21

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

 

 به اطلاع می رساند بودجه تخصیصی از طرف وزارت علوم، تحقیقات وفناوری در خصوص وام بلند مدت با بازپرداخت بعد از فراغت از تحصیل به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی جهت نیمسال دوم93-94 معین واعلام گردیده است. لذا از کلیه دانشجویان متقاضی درخواست  می شود از تاریخ  25/11/93  جهت ثبت نام و دریافت  فرمهای مربوطه به صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شیرازواقع درپردیس دانشگاه دانشکده علوم پایه طبقه دوم اتاق217 مراجعه نمایند، ضمنا باتوجه به محدود بودن مدت واعتبار تخصیص یافته در صورت اتمام اعتبارومدت معین،صندوق رفاه دانشجویان مسئولیتی در قبال دانشجویانی که با تاخیرمراجعه نموده اند نخواهد داشت واز ثبت نام آنها معذور خواهد بود.

تلفن تماس:    07136191208

صندوق رفاه دانشجویان

دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

      21/11/93