تعیین مهلت جهت تخفیف دانشجویی برای نیمسال دوم 94-931393-11-7

قابل توجه دانشجویان گرامی:

بدینوسیله به اطلاع می رساند مهلت اخذ مدارک تخفیف دانشجویی برای نیمسال دوم 93-94 فقط از تاریخ 1/12/93 الی 15/12/93 می باشد.

لازم به ذکر است پس از تاریخ های مذکور اخذ مدارک تخفیف تحت هر شرایط ممنوع می باشد.

با تشکر

معاونت دانشجویی دانشگاه