تعداد: 43  |  صفحات:  1  2  3  4  5 

پرسش های متداول در خصوص سامانه پیامک دانشجویی هوشمند
   پرسش های متداول در خصوص سامانه پیامک دانشجویی هوشمند
    1394-2-19
    ادامه ...

راه اندازی سامانه هوشمند پیامک جهت استفاده دانشجویان
    راه اندازی سامانه هوشمند پیامک خدمتی دیگر از فناوری اطلاعات وارتباطات دانشگاه آزاداسلامی شیراز
    1394-1-22
    ادامه ...

فهرست نشریه ها و وب سایت های نامعتبر و جعلی نشریات و مجله های علمی مربوط به اسفند 1393
   فهرست نشریه ها و وب سایت های نامعتبر و جعلی نشریات و مجله های علمی مربوط به اسفند 1393
    1394-1-15
    ادامه ...

دستورالعمل حمايت از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكترا
    دستورالعمل حمايت از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكترا
    1393-12-23
    ادامه ...

دستورالعمل احتساب انجام پرو‍ژه تحقيقاتي به عنوان بخشي از دوره ضرورت
    دستورالعمل احتساب انجام پرو‍ژه تحقيقاتي به عنوان بخشي از دوره ضرورت
    1393-12-23
    ادامه ...

- دستورالعمل اجرايي احتساب كسر خدمت سربازي در ازاي تحقيقات
   - دستورالعمل اجرايي احتساب كسر خدمت سربازي در ازاي تحقيقات
    1393-12-23
    ادامه ...

روش اجرايي دستورالعمل احتساب پروژه تحقيقاتي به عنوان بخشي از خدمت سربازی
    روش اجرايي دستورالعمل احتساب پروژه تحقيقاتي به عنوان بخشي از خدمت سربازی
    1393-12-23
    ادامه ...

اطلاعیه وام بلند مدت وزارت علوم جهت نیمسال دوم 93-94
   
    1393-11-21
    ادامه ...

فهرست خوابگاه های خصوصی تحت پوشش دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
   
    1393-11-7
    ادامه ...

تعیین مهلت جهت تخفیف دانشجویی برای نیمسال دوم 94-93
   
    1393-11-7
    ادامه ...