اطلاعیه وام بلند مدت وزارت علوم جهت نیمسال دوم 93-94
1393-11-21
فهرست خوابگاه های خصوصی تحت پوشش دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
1393-11-7
تعیین مهلت جهت تخفیف دانشجویی برای نیمسال دوم 94-93
1393-11-7
دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری انتقالی از واحد علوم و تحقیقات فارس می توانند بدون پرداخت شهریه نیمسال دوم 94-93 تا تاریخ 30/11/93 از پایان نامه خود دفاع کنند
1393-10-29
با موافقت دکتر سارویی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شیراز مقرر گردید
آزمون عملی و مصاحبه علمی متقاضیان ورودی بهمن سال 93 رشته موسیقی
1393-10-23
تغییر برنامه زمان بندی انتخاب واحد نیمسال دوم 94-93
1393-10-16
با دستور ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی شیراز برنامه زمان بندی انتخاب واحد نیمسال دوم 94-93 تغییر کرد
برگزاری طرح یاوران نماز ویژه اساتید، کارمندان و دانشجویان
1393-10-13
برنامه زمانبندی نیمسال دوم تحصیلی 93-94 و برنامه انتخاب واحد اینترنتی نیمسال دوم تحصیلی 93-94
1393-10-8
اطلاعیه های آموزشی قابل توجه دانشجویان گرامی
1393-10-7
تغییر آدرس سامانه آموزش
1393-9-10
تغییر آدرس سامانه آموزش