پرسش های متداول در خصوص سامانه پیامک دانشجویی هوشمند
1394-2-19
پرسش های متداول در خصوص سامانه پیامک دانشجویی هوشمند
راه اندازی سامانه هوشمند پیامک جهت استفاده دانشجویان
1394-1-22
راه اندازی سامانه هوشمند پیامک خدمتی دیگر از فناوری اطلاعات وارتباطات دانشگاه آزاداسلامی شیراز
فهرست نشریه ها و وب سایت های نامعتبر و جعلی نشریات و مجله های علمی مربوط به اسفند 1393
1394-1-15
فهرست نشریه ها و وب سایت های نامعتبر و جعلی نشریات و مجله های علمی مربوط به اسفند 1393
دستورالعمل حمايت از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكترا
1393-12-23
دستورالعمل حمايت از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكترا
دستورالعمل احتساب انجام پرو‍ژه تحقيقاتي به عنوان بخشي از دوره ضرورت
1393-12-23
دستورالعمل احتساب انجام پرو‍ژه تحقيقاتي به عنوان بخشي از دوره ضرورت
- دستورالعمل اجرايي احتساب كسر خدمت سربازي در ازاي تحقيقات
1393-12-23
- دستورالعمل اجرايي احتساب كسر خدمت سربازي در ازاي تحقيقات
روش اجرايي دستورالعمل احتساب پروژه تحقيقاتي به عنوان بخشي از خدمت سربازی
1393-12-23
روش اجرايي دستورالعمل احتساب پروژه تحقيقاتي به عنوان بخشي از خدمت سربازی
اطلاعیه وام بلند مدت وزارت علوم جهت نیمسال دوم 93-94
1393-11-21
فهرست خوابگاه های خصوصی تحت پوشش دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
1393-11-7
تعیین مهلت جهت تخفیف دانشجویی برای نیمسال دوم 94-93
1393-11-7