اطلاعیه مهم حوزه معاونت آموزشی
1392-12-13
رعایت پیش نیاز
برنامه زمان بندی حذف و اضافه نیمسال دوم تحصیلی
1392-12-5
برنامه حذف و اضافه اینترنتی نیمسال دوم تحصیلی 93 - 92
ارتباط مستقیم با جناب آقای دکتر میرزاده
1392-11-27
طرح شکایات و نظریات به طور مسقیم با ریاست دانشگاه آزاد اسلامی
اطلاعیه دریافت وام بلند مدت
1392-11-27
درخواست وام بلندمدت (وزارت علوم) و فرم های مربوطه
مراحل اعتراض دانشجو به نمره و تجدید نظر در سایت دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
1392-11-20
مراحل اعتراض دانشجو به نمره و تجدید نظر در سایت دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
قابل توجه پذیرفته شدگان رشته موسیقی ورودی بهمن 92
1392-11-16
اصلاح زمان مصاحبه عملی پذیرفته شدگان رشته موسیقی
برنامه زمان بندی نیمسال دوم سال تحصیلی 93 - 92
1392-11-15
برنامه زمانی نیمسال دوم 93 - 92
اطلاعیه مسابقات ورزشی دهه مبارکه فجر
1392-11-15
شرایط ثبت نام مسابقات ورزشی دهه مبارکه فجر
فهرست اسامی دانشجویان پذیرفته شده رشته موسیقی
1392-11-14
اسامی پذیرفته شدگان آزمون سراسری دانشگاه آزاد اسلامی در رشته موسیقی ورودی بهمن 92
برنامه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم 92-93
1392-11-7
برنامه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم 92-93