نام و نشانی خوابگاه های دانشجویی خواهران
1393-8-7
تعداد خوابگاه های دانشجویی خواهران افزایش یافت
برنامه جلسات توجیهی دانشجویان ورودی جدید 93-94
1393-7-15
برنامه حذف و اضافه اینترنتی نیمسال اول 93-94
1393-7-9
اطلاعیه وام بلندمدت (وزارت علوم) جهت نیمسال اول 93-94
1393-7-9
خوابگاه های تحت پوشش دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
1393-6-16
اصلاحیه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در خصوص اسامی و نشانی خوابگاه های دانشجویی
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته
1393-6-12
چگونگی محاسبه درس وصایای امام (ره) در دوره کارشناسی ارشد
برنامه انتخاب واحد اینترنتی نیمسال اول تحصیلی 94-93
1393-6-2
برنامه انتخاب واحد اینترنتی نیمسال اول تحصیلی 94-93
تاریخ اخذ کارت ورود به جلسه امتحانات ترم تابستان
1393-6-1
اعلامیه اداره امتحانات
قابل توجه دانشجویان متقاضی بیمه سلامت
1393-4-18
ثبت نام بیمه سلامت دانشجویان از طریق صندوق رفاه
برنامه انتخاب واحد اینترنتی دوره تحصیلی تابستان 93-92
1393-4-14
اعلام برنامه زمانبندی انتخاب واحد اینترنتی جهت تابستان 93-92